تعطیلات سالیانه جاذبه های گردشگری استان فارس

تاسوعای حسینی نهم محرم

عاشورای حسینی دهم محرم

شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) بیست و پنجم شوال

رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) بیست و هشتم صفر

شهادت حضرت امام علی(ع) بیست و یکم رمضان

رحلت حضرت امام خمینی (ره) چهاردهم خرداد